Prijava radova

Preuzmite:

Link za prijavu radova – https://effie-serbia.acclaimworks.com

Svoje radove možete prijaviti putem onlajn portala za prijavu radova od 25. januara:

https://effie-serbia.acclaimworks.com

Rokovi

Rani rok za prijavu radova: 13. februar – 1. mart (250 EUR + PDV)
Drugi rok za prijavu radova: 2. mart – 16. mart (450 EUR + PDV)
Treći rok za prijavu radova: 17. mart – 30. mart (750 EUR + PDV)
Četvrti rok za prijavu radova: 31. mart – 7. april (950 EUR + PDV)