Kategorije

PROIZVODI I USLUGE

PREGLED I DEFINICIJE

KATEGORIJE PROIZVODA I USLUGA

Učesnicima konkursa je na raspolaganju 10 kategorija u okviru proizvoda i usluga.

Jedan rad možete prijaviti samo u okviru jedne kategorije proizvoda i usluga.

 1. PIĆA (ALKOHOLNA PIĆA)
 2. PIĆA (BEZALKOHOLNA – GAZIRANA)
 3. PIĆA (BEZALKOHOLNA – NEGAZIRANA)
 4. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
 5. FINANSIJE, FINANSIJSKE KARTICE I OSIGURANJE
 6. INTERNET I TELEKOMUNIKACIJE
 7. MALOPRODAJA (RETAIL)
 8. LANSIRANJE NOVIH LOKALNIH PROIZVODA ILI USLUGA
 9. KULTURA I UMETNOST
 10. OSTALO

OPIS ___________________________________________________________________________

 1. PIĆA (ALKOHOLNA PIĆA)

   Pivo i vino

 1. PIĆA (BEZALKOHOLNA – GAZIRANA PIĆA)

Gazirana pića i energetski napici

 1. PIĆA (BEZALKOHOLNA – NEGAZIRANA PIĆA)

Kafa, čaj, sokovi, mleko, zamene za mleko, flaširana voda…

 1. PREHRAMBENA INDUSTRIJA

    Pakovana i zamrznuta hrana, klasična i dijetalna, dezerti i grickalice – sladoled, bombone, čips, keks, peciva, grickalice od jezgrastih plodova, snekovi od voća i povrća, kokice…

 1. FINANSIJE, FINANSIJSKE KARTICE I OSIGURANJE

   Ova kategorija obuhvata komunikacije kojim se promovišu reputacija i usluge finansijske institucije, kao i specifične proizvode i usluge kao što su finansijsko planiranje, penzioni fond, investicije, elektronsko bankarstvo, krediti, hipoteke, zajednički fondovi, putnički čekovi… Finansijske kartice – kreditne, platne, debitne, nagradne, kartice lojalnosti, poklon kartice, telefonske i druge.

Osiguranje – komunikacije koje promovišu posebne proizvode ili usluge vezane za osiguranje i mogućnosti finansijskih institucija koje nude ove usluge. Svi tipovi osiguranja dolaze u obzir (kuća, automobil, finansijsko, životno, putno, biznis osiguranje, itd.), sa izuzetkom usluga zdravstvenog osiguranja.

 1. INTERNET I TELEKOMUNIKACIJE

   Provajderi mobilne telefonije, servisi za brzi pristup internetu, elektronski servisi, paketi komunikacionih usluga: interneta, telefona, televizije…

 1. MALOPRODAJA (RETAIL)

   Kategorija otvorena za sve kompanije koje se bave maloprodajom ili internet prodajom robe široke potrošnje ili specifičnih proizvoda. Na primer: robne kuće, internet prodavnice, butici, prodavnice obuće, juvelirnice, prehrambene prodavnice, prodavnice filmova ili knjižare, diskontne radnje ili radnje s rinfuznom robom, radnje za negu kućnih ljubimaca, prodavnice igračaka, specijalizovane prodavnice…

 1. LANSIRANJE NOVIH LOKALNIH PROIZVODA ILI USLUGA

   Kategorija koja obuhvata sve marketinške aktivnosti kojima se uvode nove usluge ili proizvodi koji ne spadaju u ekstenzije usluga ili proizvoda. Na konkurs se mogu prijaviti potpuno novi proizvodi ili novi proizvodi u novoj  kategoriji. Vaša prijava mora biti napisana tako da je u njoj objašnjeno na koji način su vaš proizvod i usluga novi, kao i to kakva je situacija s kojom ste se suočili zbog toga što je taj proizvod potpuno nov. Na primer, šta je to specifično u slučaju vašeg proizvoda? Šta ga čini novim? Zašto je ta novina važna? Napišite prijavu tako da objasnite stanje na tržištu, odnosno u ovoj kategoriji. (Prema definiciji Effie Awards ekstenzijom proizvoda se smatra:

   * varijacija postojećeg proizvoda koja nosi isto zaštićeno ime i pripada istoj kategoriji, ali ima nove karakteristike;

   * derivat proizvoda ili usluge izmenjenih karakteristika, ali bez značajnije promene cene;

   * proizvod koji nosi isto zaštićeno ime, ali nudi potrošaču drugačije mogućnosti: novi ukus, dijetalnu verziju, itd.).

 1. KULTURA I UMETNOST

   Predstave, muzeji, muzičke organizacije, koncerti, kulturni i pozorišni  festivali…

 1. OSTALO  

* Automobilska industrija

  Vozila, automobili, kamioni, motocikli, kombi vozila, oglašavanje brenda i modela.

* Elektronski uređaji

  Audio odnosno video uređaji – TV uređaji, radio-aparati, mobilni telefoni, uređaji za kućnu zabavu, kamere, kompjuterska oprema, konzole za video-igre, laptopovi, tableti, zvučni sistemi… Elektronski uređaji mogu biti  

  namenjeni potrošačima ili kompanijama.

* Softver i aplikacije

  Kompjuterski programi, kolaborativni softver, operativni sistemi, programi ili aplikacije instalirani lokalno, na računaru, tabletu, mobilnom telefonu…

* Proizvodi i usluge za domaćinstvo

  Proizvodi za čišćenje i poliranje, deterdženti, proizvodi za pranje podova, omekšivači, papirna galanterija, usluge čišćenja doma, kosilice, đubrivo, proizvodi za negu travnjaka, usluge uređenja vrta…

* Lepota i nega

  Proizvodi i usluge namenjene lepoti (kozmetika, parfemi, proizvodi za negu kose, noktiju, itd.), kao i kozmetički saloni, spa centri…

*Zdravlje (OTC)

  Marketing komunikacije koje su usmerene na proizvode koji se prodaju bez recepta i/ili se odnose na specifičnu bolest ili zdravstveno pitanje. Komunikacija može biti usmerena na zdravstvene radnike, pacijente i širu javnost.  

  Ova kategorija nije namenjena proizvodima za ličnu higijenu ili kozmetiku.

SPECIJALIZOVANE KATEGORIJE

PREGLED I DEFINICIJE

SPECIJALIZOVANE KATEGORIJE

Specijalizovane kategorije su osmišljene tako da se odnose na specifičnu poslovnu situaciju ili izazov. Takmičarima je na raspolaganju 8 specijalizovanih kategorija. Prilikom prijavljivanja radova od presudnog je značaja da pažljivo pregledate definicije kategorija kako biste bili sigurni da prijava zadovoljava specifične kriterijume. Žiri posebno razmatra pitanje da li određeni rad pripada kategoriji u kojoj je prijavljen.

 1. KORPORATIVNI IMIDŽ
 2. DAVID PROTIV GOLIJATA
 3. MALI BUDŽETI – PROIZVODI I USLUGE (KRITERIJUM – MAKSIMALNO 2.500.000 DINARA)
 4. SVEST O BOLESTI (AWARENESS) / OBRAZOVANJE
 5. CARPE DIEM
 6. MEDIJSKA IDEJA I MEDIJSKA INOVACIJA
 7. DOBRA DELA – BRENDOVI
 8. DOBRA DELA – NEPROFITNI SEKTOR

OPIS_______________________________________________________________________

 1. KORPORATIVNI IMIDŽ

Ova kategorija namenjena je komunikacionim aktivnostima koje promovišu korporacije, a ne isključivo njihove proizvode. Tu spadaju sponzorstva, kreiranje imidža i identiteta, korporativni ugled i aktiviranje sponzorstva: društveno odgovorne akcije profitnih organizacija, organizovani susreti profesionalaca, kampanje za prijem nove radne snage. (Uz navođenje brojčanih rezultata vezanih za reputaciju kompanije, učesnicima takmičenja se savetuje da objasne kako ti rezultati utiču na poslovanje brenda i zašto su važni.)

 1. DAVID PROTIV GOLIJATA

Kategorija je namenjena manjim brendovima, novim brendovima ili brendovima u usponu koji se promovišu na tržištu kojim vladaju veći, afirmisani brendovi („uspavani džinovi”), koji se potpuno drže ustaljene marketinške aktivnosti i komunikacionih kanala. Namenjena je kompanijama koje su prodrle na novo polje proizvoda/usluga kojim već vlada dobro afirmisana konkurencija. U prijavi je potrebno opisati konkurentske aktivnosti i situaciju u kategoriji, marketinške razlike između „Davida“ i „Golijata“, kao i pokazati zašto je vaš brend u ulozi „Davida“.

 1. MALI BUDŽETI – PROIZVODI I USLUGE (KRITERIJUM – MAKSIMALNO 2.500.000 DINARA)

Radovi prijavljeni u ovoj kategoriji moraju predstavljati jedinu marketinšku aktivnost vezanu za određeni brend. Da bi prijava bila prihvaćena, važno je da se ne odnosi na ekstenziju proizvoda. Effie ekstenziju proizvoda definiše kao:

* varijaciju postojećeg proizvoda koja nosi isto zaštićeno ime i pripada istoj kategoriji, ali ima nove karakteristike;

* derivat proizvoda ili usluge izmenjenih karakteristika, ali bez značajnije promene cene;

* proizvod koji nosi isto zaštićeno ime ali nudi potrošaču drugačije mogućnosti (novi ukus, dijetalnu verziju, itd.).

U troškove se mora uključiti i vrednost doniranih i netradicionalnih medija, kao i troškovi aktivacije.

 1. SVEST O BOLESTI (AWARENESS) / OBRAZOVANJE

Marketinške aktivnosti sprovedene od strane državnih institucija, obrazovnih ustanova neprofitnih organizacija u cilju edukacije i/ili podizanja svesti o nekom zdravstvenom pitanju. Kategorija obuhvata i aktivnosti sprovedene od strane farmaceutskih kampanja i drugih korporativnih subjekata u cilju edukacije i/ili podizanja svesti o određenim bolestima ili zdravstvenim izazovima. Komunikacija može biti usmerena ka zdravstvenim radnicima, pacijentima ili javnosti uopšte.

 1. CARPE DIEM

* Carpe diem – proizvodi

* Carpe diem – usluge

Ova kategorija se odnosi na brendove koji su došli do “insight-a“ u to kada i kako da „bace kamen u jezero“ i da maksimalno iskoriste efekat „talasanja od prvobitnog bacanja“. Radovi prijavljeni u ovoj kategoriji trebalo bi da pokažu kako staviti brend ili proizvod/usluge u centar dešavanja („pod reflektor“), kako bi se napravio trenutan i merljiv uticaj. Nagrađeni će biti oni koji su zahvaljujući svojoj kreativnosti stvorili neočekivane i nekonvencionalne momente za jedan brend. Najbolji primeri će pokazati iskustva, trenutke, podvige i taktike, onlajl i oflajn, verovatno pojačane kroz PR, društvene medije, digitalne aranžmane. Ova kategorija osvetljava efektivne strateške napore koji su bili u stanju da naprave realne tražene rezultate kao direktni ishod jedne značajne marketinške aktivnosti.

 1. MEDIJSKA IDEJA I MEDIJSKA INOVACIJA

Medijska ideja

Ova kategorija namenjena je izuzetno efikasnim aktivnostima koje su rezultat medijskih ideja. Granica između kreativne ideje i medijske ideje nije sasvim jasna. U nekim slučajevima medijska ideja predstavlja pokretač celokupne aktivnosti. Naravno, mediji ne funkcionišu bez sadržaja, ali je nagrada u ovoj kategoriji namenjena onim aktivnostima koje su se rukovodile medijskim razmišljanjem – u kojem je spoj medija i poruke doveo do uspeha. Ova nagrada prepoznaje ideje zasnovane na medijima koje su dovoljno snažne da izrode program komunikacije u toj meri da sam program ne bi bio uspešan bez strateške medijske ideje.

Medijska inovacija – postojeći kanal

Ukratko, kategorija se odnosi na izmenu pravila radi pojačanja uticaja. Nagrada u ovoj kategoriji bi trebalo da istakne one koji su pokazali duboko razumevanje i kreativnost u izmeni načina na koji određeni medijski kanal funkcioniše. Nagrada će pripasti onima koji su primenili nekonvencionalni pristup ne bi li doprli do svoje ciljne grupe i na efektan način stupili u interakciju s njenim pripadnicima. Bilo da je reč o pojedinačnoj ili višestrukoj interakciji, odnosno bilo da je upotrebljen jedan kanal komunikacije ili više njih – rad prijavljen za ovu kategoriju mora biti primer nove i kreativne upotrebe postojećih medijskih kanala. Potrebno je navesti o kakvoj je inovaciji postojećeg kanala reč i koji su rezultati postignuti.

Medijska inovacija – kreiranje novog kanala

Ova kategorija bi trebalo da obuhvati one koji su pokazali duboko razumevanje i kreativnost u stvaranju novog kanala komunikacije. Nagrada će pripasti onima koji su primenili nekonvencionalni pristup ne bi li doprli do svoje ciljne grupe i na efektan način stupili u interakciju s njenim pripadnicima. Bilo da je reč o pojedinačnoj ili višestrukoj interakciji, odnosno bilo da je upotrebljen jedan kanal komunikacije ili više njih – rad prijavljen za ovu kategoriju mora biti primer nove i kreativne upotrebe medijskih kanala s kojima se još nismo susreli.

 1. DOBRA DELA – BRENDOVI

Nagrada u ovoj kategoriji namenjena je brendovima koji svet čine boljim mestom tako što snagu svojih komunikacionih platformi koriste za „dobra dela”. U ovoj kategoriji nagrađuju se marketinške aktivnosti komercijalnih brendova koji su efektivno uklopili svoje poslovne ciljeve u društvene interese (zdravlje, obrazovanje, zajednica, porodica, itd.) i uspešno povezali te interese sa ukupnom strategijom kompanije vezanom za dati brend, što je imalo pozitivan poslovni i društveni uticaj.

 1. DOBRA DELA – NEPROFITNI SEKTOR

Nagrada u ovoj kategoriji namenjena je neprofitnim organizacijama i udruženjima čije su marketinške aktivnosti na efektivan način doprinele pozitivnoj promeni u društvu i uspešno doprinele radu organizacije. Kampanje moraju da prikažu merljivi uticaj i dokazane rezultate marketinških aktivnosti.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.